Taksit özet raporu ile her bir müşterinin tüm taksitleri tek bir satırda toplanır. Toplam taksit tutarı ve toplam taksit ödemesi tek satırda toplanır ve kalan hesaplanır.

Taksit raporunun en güzel özelliği ise her satırda müşterinin toplam taksit sayısı/Günügeçen taksit sayısı/Günü geçenlerden ödenmeyen taksit sayısı bilgisi. Bu bilgi sayesinde müşterilerin toplam taksitlerinin ne kadarı günü geçmiş ve ne kadarı ödenmemiş gibi analizler kolayca yapılıyor. Örneğin bir müşterinin 10/8/2 bilgisini toplam 10 taksitin 8 inin günü geçmiş ve 2 tanesi ödenmemiş demek günü geçenlerin 6 tanesi ödenmiş. Aranıp takip edilmesi halinde bu para tahsil edilir denebilir.

Bu bilgi 10/8/7 olsaydı günü geçen 8 taksidin 7 si ödenmemiş. Bu da problem demek.

Bu bilgi 10/10/10 olduğu zaman ise tamamen problem tüm taksitlerin ünü geçmiş ve günü geçenlerin hepsi ödenmemiş durumda.

Bu sorgulamayı şube seçerek sadece seçilen şubenin kayıtlarını listeleyebiliriz.

Visits: 590

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir