Satışı yapan personel seçilebilir böylece hangi personel ne kadar satış yapmış. Personel prim hesaplamaları ve kârlılık […]
Müşteri gruplara ayırma Sonsuz sayıda adres kaydedebilme (ev adresi, iş adresi vb.) Sonsuz sayıda telefon numarası […]